Nội dung khóa học
Tổng quan về công cụ thiết kế Canva
Khóa học Canva Pro Mastery là một khóa học trực tuyến giúp bạn trở thành chuyên gia trong việc sử dụng Canva Pro. Với khóa học này, bạn sẽ học được cách sử dụng nhiều tính năng mạnh mẽ của Canva Pro, đồng thời được hướng dẫn cách tạo ra các thiết kế chuyên nghiệp và ấn tượng.
0/2
Thiết kế tuyệt đẹp với Canva : Bí quyết từ cơ bản đến nâng cao
Bình luận bên dưới
0% Hoàn thành