Hướng dẫn khắc phục lỗi trùng số chứng từ (số chứng từ không tự tăng)

Nguyên nhân xả ra trùng số chứng từ là do người dùng đã xóa vài phiếu chứng từ phía trước dẫn đến làm mất cấu trúc "liên hoàn phiếu". Điều này dẫn đến phần mềm không tự nhảy lên tiếp mà chứ tạo ra số chứng từ cũ đã được sử dụng

Cách Khắc Phục "Trùng số chứng từ hoặc số chứng từ không tự tăng" trong phần mềm bán hàng . Chúng ta có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1:

Tìm lại những số phiếu có Chứng từ bị xóa bổ sung lại những số đó. Như vậy từ lần sau, phần mềm sẽ có lại thứ tự phiếu theo nguyên tắc n + 1.

Cách 2:

Ngay phần cuối của  số chứng từ bị lập lại đó, bạn bổ sung thêm phần đuôi vào là ".1" hoặc "-1". (giống như hình)

 

  • Bạn cứ làm như vậy một vài lần để vượt qua chỗ chứng từ lặp lại; Phần mềm bán hàng sẽ tự tăng số chứng từ trong các phiếu tiếp theo.

Chúc Bạn Thành Công.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng