Hướng dẫn thêm logo vào hóa đơn tính tiền

Hướng dẫn thêm logo vào hóa đơn tính tiền

Để tự thêm logo vào hóa đơn tính tiền trong phần mềm bán hàng MTV (các phiên bản), Chúng ta sẽ lần lượt làm theo các bước sau:

Bước 1: 

Bật mẫu chứng từ cần thêm logo vào.

 

Bật mẫu chứng từ cần thêm logo vào.

Bấm vào nút sửa mẫu.

 

Bấm vào nút sửa mẫu.

 

Bấm vào phần design để chuẩn bị sửa mẫu.

 

Phần design.

 

Bấm vào icon Picture box và kéo vẽ kích thước khung ảnh.

 

Chọn icon Picture box.

Tùy chỉnh kích thước và vị trí khung ảnh.

 

Tùy chỉnh kích thước và vị trí ảnh.

 

Bấm vào nút này để tùy chỉnh thuộc tính ảnh.

 

Tùy chỉnh thuộc tính ảnh.

 

Bước 2: 

Trong hộp thoại "Picture Box Tasks";

 

Hộp thoại "Picture Box Tasks".

 

- Mục Image để chọn vị trí lưu ảnh cần thêm vào.

- Mục Sizing là cách để hiệu chỉnh kích thước ảnh.

- Còn các mục còn lại chọn như hình.

Cụ thể:

Bấm vào đây để chọn vị trí của ảnh cần thêm vào.

 

Vị trí lưu ảnh.

 

Chọn ảnh cần thêm vào rồi bấm Open.

 

Bấm Open.

 

Chọn cách hiển thị "Sizing" ảnh theo ý muốn.

 

Sizing.

 

Bước 3: 

Lưu lại mẫu mới sửa và load lại 1 hóa đơn đó để xem kết quả. 

 

Kết Quả.

 

Chúc Bạn Thành Công.


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng