Phần mềm hỗ trợ khách hàng MTV

Tập hợp các phần mềm chuyên dùng dùng để hỗ trợ khách hàng. Chú ý, người dùng phải hiểu về Code thì mới download về dùng được.

Crystal Report 13.0.12 - Win 32 bit

Crystal Report 13.0.12 - Win 64 bit
   
Microsoft SQL Server Tool Management 2012 - 32 bit
Microsoft SQL Server Tool Management 2012 - 64 bit
Microsoft SQL Server Tool Management 2008 - 32 bit
Microsoft SQL Server Tool Management 2008 - 64 bit
Microsoft SQL Server Tool Management 2005 - 32 bit
Microsoft SQL Server Tool Management 2005 - 64 bit
   
Phần mềm quản lý bán hàng Fast Sales
Phần mềm bán hàng cafe Fast Cafe
Phần mềm bán hàng nhà hàng Fast Cook
Phần mềm quản lý bán hàng Tỷ Phú
Phần mềm quản lý bán hàng Thần Tài
Phần mềm quản lý kho Fast Stock
Phần mềm quản lý bán hàng nước đóng chai Wara
Phần mềm quản lý bán hàng Gas 
Phần mềm quản lý bán hàng Karaoke
Phần mềm quản lý khách sạn Simply Hotel
Phần mềm quản lý bán hàng Bida
Phần mềm quản lý kinh doanh bất động sản Forest
Phần mềm quản lý hợp đồng MHD

 


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng